Interaktywny plac zabaw
w Świerklańcu

Poprzez zabawę poznaj historię magnackiego rodu Donnersmarcków

Ciekawostki

W Świerklańcu po raz pierwszy w Europie wykorzystano technologię zasilania biogazem.

Miłość góry przeniesie

Pałac zwany „Wersalem Północy” został wybudowany przez najbogatszego niegdyś przedsiębiorcę ówczesnej Europy.
Dla jego ukochanej.

Ruina zawsze była ruiną

Obiekt zwany „Romantyczną ruiną”, który znajduje się w miejscowości Orzech został zaprojektowany jako ruina. Służył myśliwym jako schronienie podczas polowań.

Legenda o rżeniu konia

Ponoć przy budowie pałacu w Świerklańcu zdarzył się wypadek podczas którego zginął koń. Podobno od tego czasu spacerując po parku nocami można usłyszeć rżenie konia.

Z rąk do rąk

Stary zamek w Świerklańcu (Schloss Neudeck) został zbudowany przypuszczalnie w XIV wieku przez Piastów. Dopiero w roku 1629 zamek stał się pełną własnością Donnersmarcków z prawem dziedziczenia.

Project Management

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Architectural Solutions

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

An array of resources

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Études Architect App

  • Collaborate with fellow architects.
  • Showcase your projects.
  • Experience the world of architecture.
Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Études Newsletter

  • A world of thought-provoking articles.
  • Case studies that celebrate architecture.
  • Exclusive access to design insights.

“Études has saved us thousands of hours of work and has unlocked insights we never thought possible.”

Annie Steiner

CEO, Greenprint

Join 900+ subscribers

Stay in the loop with everything you need to know.